Tag Archives: عقبه

اردن(عمان، عجلون، پترا، بندر عقبه)-۲۰۰۶

پترا – ۵ می ۲۰۰۶ Petra شهری است واقع در کوه های وادی موسی، غرب کشور اردن.پترا به Red Rose City و هشتمین مورد از عجایب هفتگانه دنیا شهرت دارد. ساعت هفت صبح از امان (پایتخت اردن) حرکت کردیم و سه ساعت و نیم بعد به پترا رسیدیم. قیمت بلیت یک روزۀ بازدید از شهر […]